Hafan

System archebu ar-lein


Croeso i'n system archebu ar-lein. Yma gallwch gofrestru ar gyfer ensemble, digwyddiad neu gwrs yr ydym yn ei gynnal.

Ensembles

BAND PRES HYN

Arweinydd: DYLAN WILLIAMS

Prynhawniau Sul. 13:30 - 16:30. Ysgol Syr Hugh Owen.

Hydref 15
Tachwedd 19
Rhagfyr 16* (Bore Sadwrn 10:00 - 13:00)
Ionawr 21
Chwefror 25
Mawrth 24
Ebrill 14
Mai 19
Mehefin 30
Cyngerdd Blynyddol - Gorffennaf 1

Offeryn/Llais:

BAND PRES IAU

Arweinydd: Lois Eifion

Prynhawniau Sadwrn. Ysgol Syr Hugh Owen. 13:30 - 16:30

Hydref 14
Tachwedd 18
Rhagfyr 16
Ionawr 20
Chwefror 24
Mawrth 23
Ebrill 23
Mai 18
Mehefin 29
Cyngerdd Blynyddol - Gorffennaf 1af

Offeryn/Llais:

BAND RHANBARTH EIFIONYDD

Dewch i chwarae eich offeryn gyda disgyblion eraill a dysgu sgiliau cerddorol a chymdeithasol ar yr un pryd.
Prynhawniau Gwener, 15:45 - 17:15yn Ysgol Eifionydd
Arweinydd: Mr Ioan Hughes
Ymarferion yn cychwyn ar Medi 29ain.

Offeryn/Llais:

CERDDORFA Ieuenctid Gwynedd a Môn

Yn dilyn saib o rai blynyddoedd, 'da ni'n mynd i ail-danio y Gerddorfa Sirol

Ar gyfer offerynnwyr LLINYNNOL (gyda bwa), CHWYTHBRENNAU, PRES a TARO.

Arweinydd: Mrs Jane Parry

Ymarferion yn Adran Gerddoriaeth Prifysgol Bangor ar foreau Sul 09:30 i 12:30

Hydref 15
Tachwedd 19
Rhagfyr 17
Ionawr 21
Chwefror 25
Mawrth 24
Ebrill 14
Mai 19
Mehefin 30

Cyngerdd Blynyddol - Gorffennaf 1

Offeryn/Llais:

CÔR SACSOFFON

Ensemble ar gyfer chwaraewyr Sacsoffon i ddod at ei gilydd i gyd-chwarae.

Tiwtoriaid: Rebecca Bateson ac Ali White

Ymarferion yn Adran Gerddoriaeth Prifysgol Bangor
Prynhawniau Sul 14:45 - 16:15

Hydref 15
Tachwedd 19
Rhagfyr 17
Ionawr 28
Chwefror 25
Mawrth 24
Ebrill 14
Mai 19
Mehefin 30

Cyngerdd Blynyddol - Gorffennaf 1

Offeryn/Llais:

CÔR TELYNAU

Ensemble ar gyfer Telynorion Safon Gradd 2 ac Uwch.
Ymarferion yng Nghanolfan Gymunedol Bontnewydd. 10:00 - 12:30
Hydref 15
Tachwedd 19
Rhagfyr 17
Ionawr 21
Chwefror 25
Mawrth 24
Ebrill 14
Mai 19
Mehefin 30
CYNGERDD BLYNYDDOL - Gorffennaf 1

Arweinyddion: Angharad Wyn Jones a Catrin Morris Jones

Offeryn/Llais:

ENSEMBLE CHWYTHBRENNAU

Ensemble ar gyfer offerynnwyr Chwythbrennau sydd o safon Gradd 6 ac uwch.
Arweinydd: Rebecca Bateson

Ymarferion yn Adran Gerddoriaeth Prifysgol Bangor
Prynhawniau Sul 13:00 - 14:30

Hydref 15
Tachwedd 19
Rhagfyr 17
Ionawr 28
Chwefror 25
Mawrth 24
Ebrill 14
Mai 19
Mehefin 30

Cyngerdd Blynyddol - Gorffennaf 1

Offeryn/Llais:

GRWP GITAR

Ensemble newydd sbon ar gyfer gitarwyr acwstig a trydan sy'n safon Gradd 2 ac uwch.

Arweinydd: Ifan Dafydd Owen

Boreau Sul; 10:45 - 13:00 Ysgol Syr Hugh Owen

15/10
19/11
17/12
21/01
25/02
24/03
14/04
19/05
30/06

Offeryn/Llais:

RHANBARTH BANGOR - BAND HYN

Dewch i gyd-chwarae eich offeryn gyda disyblion eraill a magu sgiliau cerddorol a chymdeithasol ar yr un pryd.
Prynhawniau Iau, 16:00 - 17:30 yn Ysgol Tryfan.
Arweinydd: Ms Rebecca Bateson
Ymarferion yn cychwyn Medi 28ain

Offeryn/Llais:

RHANBARTH BANGOR - BAND IAU

Dewch i gyd-chwarae eich offeryn gyda disgyblion eraill a magu sgiliau cerddorol a chymdeithasol ar yr un pryd.
Pryhawniau Iau 16:00 - 17:30 yn Ysgol Tryfan.
Arweinydd: Mrs Ali White
Ymarferion yn cychwyn - Medi 28ain

Offeryn/Llais:

RHANBARTH CAERNARFON - BAND HYN

Dewch i gael hwyl yn cyd-chwarae eich offeryn gyda disgyblion eraill a magu sgiliau cerddorol a chymdeithasol ar yr un pryd. Offerynnau Pres, Chwyth a Taro.
Prynhawniau Mercher: 16:00 - 17:30 yn Ysgol Syr Hugh Owen
Ymarfer cyntaf - Medi 27ain

Offeryn/Llais:

RHANBARTH CAERNARFON - BAND IAU

Band Iau (Offerynnau Pres, Chwythbrennau a Taro) Rhanbarth Caernarfon yn cyfarfod bob prynhawn Mercher am 16:00 - 17:30 yn Ysgol Syr Hugh Owen.
Arweinydd Mr Dylan Williams
Ymarferion yn cychwyn Medi 27

Offeryn/Llais:

Digwyddiadau a chyrsiau

BAND RHANBARTH TYWYN

Cyfle i ddisgyblion Bl 3 - 11 sy'n dysgu unrhyw offeryn ddod at ei gilydd i gael cyd-chwarae mewn awyrgylch hwyliog ac ymlaciol. Bydd sgiliau cerddorol yn sicr yn cael eu datblygu ymhellach.

Neuadd Ysgol Uwchradd Tywyn, Prynhawniau Mercher. 15:45 - 16:45
Dyddiadau Tymor yr Hydref:
Hydref 11, 18, 25
Tachwedd 8, 15, 22, 29
Rhagfyr 6, 13

Tiwtoriaid: Lisa Cook a Connor Newdick

Offeryn/Llais:

Cwmni Sioe Gerdd

Yn dilyn llwyddiant y Sioe 'DYMA@ NI' yn y gwanwyn, mi fydd Cwmni Sioe Gerdd y Gwasanaeth Cerdd yn cychwyn ymarfer tuag at Sioe 2024 ym mis Hydref. Eisiau bod yn rhan o'r cwmni? Cofrestrwch yma!

YMARFER WYTHNOSOL - Pob Nos Fawrth 18:30 - 20:30 yn Ysgol y Gelli, Ffordd Bethel, Caernarfon, LL55 1DU

PERFFORMIADAU: EBRILL 4, 5, a 6 yn GALERI.

Offeryn/Llais:

Gweithdy Offerynnau TARO

Mewn partneriaeth gyda cerddorfa NEW SINFONIA, dyma weithdy i gynnig cyfle i gael tro ar offerynnau taro sydd mewn cerddorfa e.e Marimba, Vibraphone, Timpanau, Glockenspiel, offerynnau de America ac yn y blaen.

Gallu i ddarllen nodiant cerddorol sylfaenol yn fantais ond nid yn orfodol.

Dewch a cinio efo chi!

20 Ionawr 2024: 10:30 - 16:15
GALERI, Caernarfon.

Offeryn/Llais: